Wladimir Iljitsch Lenin: Telegramme

Falko Reinhardt, Dipl.-Betriebswirt, 38, Berlin
Wladimir Iljitsch Lenin: Telegramme 1918 – 1920

aus: Berlin – Individualisten lesen.