Simone de Beauvoir: Alle Menschen sind sterblich

Ellen Lindner, Web-Designerin, 43, Berlin
Simone de Beauvoir: Alle Menschen sind sterblich (rororo)

schoenundneu.de

aus: Berlin – schoenundneu.