Maria Parr: Waffelherzen an der Angel

Robert Trenkmann, Schüler / zukünftiger Bundespräsident (SPD), 10, Bergen auf Rügen
Maria Parr: Waffelherzen an der Angel (Dressler)

aus: Rügen – Kinder lesen.