Johann Peter Hebel: Kannitverstan

Herbert Friedrich Witzel, Schriftsteller, 61, Berlin
Johann Peter Hebel: Kannitverstan

aus: Berlin – Frühstücksgruppe liest.