Joanne K. Rowling: Die Märchen von Beedle dem Barden

Antony, Schüler, 10, Berlin
Joanne K. Rowling: Die Märchen von Beedle dem Barden (Carlsen)

aus: Berlin – Migranten lesen.