Christoph Meckel: Bei Lebzeiten zu singen

Dr. Gerhard Gensch, Kurator Campus Cultur, Krems
Christoph Meckel: Bei Lebzeiten zu singen (Wagenbach)

aus: Wachau – Donau-Universität Krems liest.